شماره های تماس و دریافت دمو محصولات :

تلفن گویا (IVR)

در مراکز پرترافیک افراد پاسخ دهنده قادر به پاسخگویی به همه تماسها نیستند در این موارد وظیفه ی تلفن گویا تشکیل یک صف انتظار است و نوبت را به مشتریان شما اعلام می کند و زمان تقریبی را اعلام می کند تا مشتریان احسای رضایت بیشتری داشته باشند

امکانات نرم افزار

ساعت گویا

رزرو وقت تلفنی

نظر سنجی

ثبت سفارش

اپراتور خودکار و صف انتظار

صندوق صوتی

سامانه شکایات و پیگری شکایات

سامانه ثبت پیشنهادات و انتقادات

نوبت دهی

تکنولوژی های روز

مشاوره و دریافت دمو نرم افزار whatsapp