شماره های تماس و دریافت دمو محصولات :

دستگاه کنترل تردد

این دستگاه که شامل سیستم های کنترل تردد تشخیص چهره ، اثر انگشت و یا کارتی می باشد که می تواند مدلهای متفاوتی از شناسایی را در بر گیرد برای امنیت بالاتر می توان به صورت ترکیبی از تشخیص چهره + اثر انگشت و یا اثر انگشت + کارت استفاده کرد.

تکنولوژی های روز

مشاوره و دریافت دمو نرم افزار whatsapp