logo

انتخاب محل سایدبار

این سایدبار را با ابزارک های کاربردی پر کنی تا براحتی در دسترستان باشند
Email@YourSite.Com
+989121234567

آینده برنامه های دنیای فناوری

در سال 1820، یک فرد می توانست انتظار داشته باشد که کمتر از 35 سال زندگی کند، 94 درصد از جمعیت جهان در فقر شدید زندگی می کردند و کمتر از 20 درصد جمعیت سواد داشتند. امروز، امید به زندگی انسان بیش از 70 سال است، کمتر از 10 درصد از جمعیت جهان در فقر شدید زندگی می کنند، و بیش از 80 درصد از مردم سواد دارند. این پیشرفت ها عمدتا به پیشرفت تکنولوژی، آغاز شده در عصر صنعتی و امروز در عصر اطلاعات ادامه می یابد.

بسیاری از فن آوری های جدید هیجان انگیز وجود دارد که همچنان برای تبدیل جهان و بهبود رفاه انسان ها ادامه خواهد یافت. اینجا یازده مورد اشاره می شود.

 • ماشین های بدون راننده
 • انرژی پاک
 • واقعیت مجازی و افزوده شده
 • هواپیماهای بدون سرنشین و ماشین های پرواز
 • هوش مصنوعی
 • سوپر کامپیوترهای جیبی برای همه
 • Cryptocurrencies و Blockchains
 • آموزش آنلاین با کیفیت بالا
 • غذای بهتر از طریق علم
 • پزشکی کامپیوتری
 • عصر جدید فضایی