شماره های تماس و دریافت دمو محصولات :

سامانه جامع بیمه تکمیلی نیدسافت

نرم افزار خدمات تکمیل درمان شرکت نیدسافت ، نرم افزاری است جهت مکانیزه کردن کلیه فرایندها و عملیات مرتبط با بیمه درمان تکمیلی کارمندان یک سازمان (اعم از ثبت اطلاعات بیمه شدگان و افراد تحت تکفل ،ثبت هزینه های درمانی ،آنالیز هزینه ها ، صدور معرفی نامه های بیمارستانی، پرداخت مبالغ صورتحسابها و …)

امکانات برای ثبت نام شوندگان

امکان ثبت مشخصات کامل بیمه شده اصلی

ثبت تاریخ شروع بیمه و پایان بیمه برای شخص بیمه شده

ثبت شماره موبایل جهت ارسال پیامک

غیر فعال کردن بیمه شده از لیست درطی دوره و ثبت علت حذف

تغییر شرکت سرپرست و اعمال ان در کل خانواده (تحت تکفل)

فعال نمودن یک جا وضعیت سرپرست و خانواده

حذف کلی سرپرست همراه خانواده

غیر فعال نمودن یک جا وضعیت سرپرست و خانواده

نمایش لیست افراد غیرفعال

جستجو کد شرکت و فعال یا غیر فعال نمودن کلی افراد یه شرکت

محدودیت نسبت به خانواده

برنامه اندروید جهت بیمه شده برای بررسی میزان تائید و واریز و نوتیفیکیشن

ثبت مشخصات بیمه شدگان تحت تکفل و تعیین نسبت خویشاوندی با بیمه شده اصلی

ثبت مشخصات فردی بیمه شده

معرفی سازمان بیمه گذار، شرکت بیمه گر و نوع استخدام برای بیمه شده گان

ثبت شماره حساب بانکی

تغییر محل خدمت سرپرست و اعمال ان در کل خانواده (تحت تکفل)

جستجو کد محل خدمت و فعال یا غیر فعال نمودن کلی افراد یه محل خدمت

نمایش لیست افراد فعال

تغییر کد ملی سرپرست و اعمال ان در کل خانواده (تحت تکفل)

خروجی اکسل تمامی افراد ثبت شده در بیمه

خروج به اکسل بر اساس جستجو

محدودیت نسبت به فرد یا شخص جهت آلارم ها و جلوگیری از ثبت

امکانات ثبت هزینه های درمانی

ثبت کلیه سندهای پاراکلینیکی و بیمارستانی

ثبت نوع خدمت انجام شده در سند های پاراکلینیکی و بیمارستانی

ثبت مراکز طرف قرارداد در اسناد

ایجاد ثبت های متفاوت برای سازمان خاص (مانند بازنشسته ها)

ایجاد شماره سند اتوماتیک

تعیین تاریخ ثبت، تاریخ ترخیص و تاریخ نسخه در اسناد

ثبت فاکتورهای هزینه (خسارت و غرامت)

ثبت و چاپ معرفی نامه بیمارستانی در قالب های مختلف

کنترل سقف هر تعهد و میزان باقی مانده برای بیمه شده در هنگام ثبت فاکتور هزینه

امکانات گزارشات جدولی

گزارش کلی ریز غرامت های بیمارستانی به تفکیک محل خدمت

گزارش کلی ریز هزینه های بیمارستانی

گزارش کلی ریز هزینه های بیمارستانی بر اساس محل خدمت

گزارش ریز پرداخت معرفی نامه

گزارش کلی ریزهزینه های بیمارستانی خانوارها براساس نوع غرامت

گزارش ثبت کاربران

ریز تغییرات اعضا (اضافه شده) درطول دوره انتخابی

گزارش مغایرت گیری بانک

آمار کلی اعضا سرپرست خانوار براساس واحد های تابعه

آمار کلی اعضا براساس واحدهای تابعه

جدول فراوانی تغییرات اعضا در طول دوره انتخابی

لیست کلیه اعضا براساس واحد های تابعه

گزارش کلی پرداخت به تفکیک مراکز (مراکز طرف قرارداد)

گزارش کلی پرداخت به تفکیک محل خدمت

گزارش کلی پرداخت به تفکیک خانوار

گزارش کلی پرداخت براساس نوع غرامت

گزارش کلی پرداخت براساس محل خدمت و نوع غرامت و تاریخ ثبت

گزارش کلی پرداخت براساس محل خدمت و نوع غرامت و تاریخ نسخه

گزارش کلی پرداخت براساس محل خدمت و تعداد نفر

گزارش کلی پرداخت براساس شماره سند

گزارش کلی غرامت براساس شماره سند

گزارش کلی غرامت براساس شماره سند برای ارسال به بانک

گزارش کلی ریزغرامت های پاراکلینیکی

گزارش کلی ریز غرامت های بیمارستانی

قابلیت های سیستمی

قابلیت اجرا تحت شبکه ها

قابلیت استفاده همزمان چندین کاربر بدون محدودیت

موتور پایگاه داده SQL Server2016

فضای نرم افزار

تکنولوژی های روز

_________________خلاصه
رتبه نرم افزار
1star1star1star1star1star
رتبه توسط کاربران
3.5 based on 3 votes
نام نرم افزار
نرم افزار بیمه تکمیلی
سیستم عامل
ویندوز
Software Category
بیمه
لینک نرم افزار