شماره های تماس و دریافت دمو محصولات :

آدرس IP یا Internet Protocol Address که به صورت مختصر IP نیز نامیده می شود یک برچسب شناسایی عددی می باشد که برای هرچیزی که به شبکه از طریق پروتکل اینترنت (Internet Protocol یا IP) یا به خود بستر اینترنت متصل شود. اغلب توسط سرویس دهنده اینترنتی اختصاص داده می شود این نشانی برای شناسایی مجزای هر دستگاه (کامپیوتر، موبایل، یا به طور کل هر چیزی که از پروتکل اینترنت استفاده کند) نسبت به دیگری به کار می رود به عبارت ساده تر IP آدرس شماره شناسایی هر یک از این این کامپیوترها یا دستگاه ها است

 

آدرس IP را می توانیم  با شماره تلفن های افراد در شبکه تلفن مقایسه کنیم. البته که تفاوت های زیادی بین آدرس IP و شماره تلفن ها وجود دارد ولی همانند آن پیش شماره دارد وقتی کامپیوتری متصل به شبکه اینترنت است این آدرس انحصاری بوده و فقط در اختیار آن کامپیوتر قرار دارد

 

کامپیوترها و کاربران بسیار زیادی به اینترنت (یا به طور کل شبکه ای که از پروتکل اینترنت استفاده می کند) متصل می شوند در صورتی که یکی از این کامپیوترها دارای یک آدرس مشخص نباشد عملا غیر قابل استفاده خواهد بود برای درک بهتر فرض کنید که هر کامپیوتر یک شخصی عادی بوده و از این رو آدرس IP همان کامپیوتر نیز آدرس ایمیل فرد باشد حال شما با داشتن آدرس ایمیل فرد می توانید به راحتی برای آن فرد نامه ارسال یا دریافت کنید اما در صورتی که آدرس ایمیل فرد را نداشته باشید به هیچ وجه امکان ارسال ایمیل برای فرد را نخواهید داشت

 

وب سایت ها حداقل یک  آدرس IP دارند که در اصل ما از طریق آدرس IP به آن متصل می شویم همچنین مودم های adsl بعد از متصل شدن به شرکت های سرویس دهنده اینترنت یک آدرس IP می گیرند که بعد از هر بار اتصال به شرکت (مثلا بعد از خاموش و روشن شدن مودم) آدرس IP تغییر می کند

 

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.