نرم افزار داروخانه

Pharmacy Software نرم افزار داروخانه darokhaneh

 

 

 • امکان سر جمع نسخ ثبت شده و ارائه دیسکت با استانداردهای سازمانهای بیمه گر .
 • امکان به روز رسانی قیمت و شرایط فروش داروها از طریق سایت وب سایت نرم افزاری نید سافت.
 • امکان به روز رسانی قیمت داروهایی که کد IRC  متفاوت و کد پنج رقمی مشابه دارند .
 • امکان مشاهده نواقص موجود در دیسکت با ریز جزئیات و رفع آسان اشکالات .
 • تضمین تایید دیسکت بیمه با یکبار مراجعه .
 • گارانتی و رفع عیوب احتمالی نرم افزار بصورت رایگان  به مدت یک سال از تاریخ فروش.
 • امکان ثبت داروهای جایگزین و مشابه در هنگام ثبت نسخه ، محاسبه سهم بیمار وسازمان  بصورت هوشمند وکاملا اتوماتیک وثبت داروی اصلی در دیسکت بیمه.
 • امکان تعریف مقادیر متفاوت حق فنی برای سازمانهای مختلف بیمه گر.
 • امکان تعریف شرایط سازمانهای بیمه گر در شرایط فروش دارو ، ما نند حداکثر تعداد دارو در نسخه ، اجازه تجویز هر دارو توسط ماما ، پزشک عمو می و متخصص و شرایط بیمارستانی ، بیماران خاص ، تشکیل پرونده و اعلام هشدار هنگام ثبت نسخه به منظورکاهش کسورات و جلوگیری از ضرر و زیان.
 • امکان تعریف نوع تخصص پزشک در شرایط فروش دارو به منظورکاهش کسورات و جلوگیری از ضرر و زیان .
 • امکان اعمال تغییرات قیمت و شرایط فروش دارو در گروهی از نسخه های ثبت شده  قبل از ساخت دیسکت ، بصورت کاملا هوشمند و اتوماتیک.
 • امکان تعریف بیمه های مکمل (سازمان حامی) و محاسبه سهم بیمار و سازمان بصورت هوشمند و کاملا اتوماتیک.
 • امکان تعریف داروهای یارانه ای و محاسبه سهم سازمانهای اصلی و حامی بصورت هوشمند وکاملا اتوماتیک .
 • امکان ثبت نسخه های فراموش شده بدون نیاز به تغییر شماره ردیف نسخ ثبت شده.
 • امکان تعریف پرینتر مرکزی جهت چاپ فیش ، لیست اقلام یا پرفراژ نسخه جهت استفاده همه ایستگاههای کاری
 • امکان استفاده ازگزارشهای مختلف مدیریتی.
 • امکان تهیه گزارشهای متنوع توسط کاربران .
 • تضمین راحتی و آسایش کاربران با هر نوع سلیقه و عادت قبلی از طریق ارائه روشهای بسیار متنوع جستجوی دارو مانند کد چهار رقمی ، نام فارسی و لاتین ، قیمت ، قسمتی از نام به همراه قیمت ، قسمتی از نام به همراه مقدار میلی گرم / قیمت دارو  وکد پیشنهادی کاربر و شکل دارویی.
 • تضمین راحتی و آسایش کاربران با هر نوع سلیقه و عادت قبلی از طریق تنظیم نحوه ثبت اطلاعات سر نسخه در بیمه های مختلف توسط کاربر.
 • امکان مشاهده و بازبینی کلیه اقدامات کاربران.
 • امکان تعریف کلمه رمز و حدود دسترسی برای کاربران .
 • امکان معرفی پزشک جدید ، ویرایش شرایط فروش دارو ، ویرایش و مرجوع دارو ، فروش داروی بیمه ای بصورت آزاد ، در هنگام ثبت نسخه بدون نیاز به خروج از پنجره ثبت نسخه .
 • امکان پشتیبان گیری بصورت دستی و اتوماتیک .
 • امکان مشاهده مبالغ ریالی دریافت شده در بازه زمانی قابل تعریف بابت یک یا همه داروها ، یک یا همه بیمه ها ، یک یا همه پزشکان ، جهت کنترل مبالغ حاصل از فروش در داروخانه هایی که قصد استفاده از ترمینال صندوق را ندارند  .
 • امکان مشاهده ریز اقلام نسخ ویرایش یا حذف شده با ذکر کلیه جزئیات شامل زمان انجام و کد کاربر.
 •  امکان مشاهده اقلام دارویی ویرایش و مرجوع شده با ذکر کلیه جزئیات شامل زمان انجام و کد کاربر .
 • امکان انجام عملیات  مدیریتی و گزارش گیری از  از راه دور ( با اینترنت پر سرعت ) .
 • بانک اطلاعاتی بسیار قدرتمند SQL
 • خواندن شماره سریال ۱۸ رقمی تامین اجتماعی و تشخیص صحت کد ملی
 • قابلیت جستجو دارو بر اساس نام تجاری و نام اصلی دارو
 • تاریخچه تغییر قیمت بیمه ایی و قیمت اصلی دارو و فروش بر اساس آن
 • قابلیت تعریف گروهای دارویی و داروهای ترکیبی
 • بازیابی نسخ حذفی و معیوب از سیستم
 • سیستم راهنمای پیشرفته و حساس به موضوع برای هر پنجره برنامه
 • تعریف چندین بارکد برای هر دارو
 • و دهها امکان دیگر  . . .